کتب :  

۱.فاسیولازیس   ۱۳۹۰ 

۲.پاتوفیزیولوژی ، تشخیص و درمان هلیکوباکترپیلوری ۱۳۹۰.

۳.مجموعه سوالات اتاق عمل ۱۳۸۹. 

۴. مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی هوشبری چاپ دوم ۱۳۸۸. 

۵.کنکور هوشبری - فرحناز جوکار ۱۳۸۷. 

۶. کنکور پرستاری - فرحناز جوکار- فرشته مرادی- کبری سلامی کهن ۱۳۸۴. 

۷. لپتوسپیروز- فریبرز منصور قناعی- محمدرضا هنرمند۱۳۸۴. 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400