لوگو مرکز تحقیقات گوارش و کبد
ماسک

اخبار اختصاصی

برگزاری جلسه فاز پیگیری مجدد کوهورت بالغین گیلان

برگزاری جلسه فاز پیگیری مجدد کوهورت بالغین گیلان

1400/07/18
برگزاری وبینار بیماری های التهابی روده و عفونت هلیکوباکتر پیلوری

برگزاری وبینار بیماری های التهابی روده و عفونت هلیکوباکتر پیلوری

1400/07/06
برگزاری جلسه قطب سرطان

برگزاری جلسه قطب سرطان

1400/07/06
برگزاری جلسه شورای پژوهشی

برگزاری جلسه شورای پژوهشی

1400/07/06
بازدید از کوهورت سالمندی صومعه سرا

بازدید از کوهورت سالمندی صومعه سرا

1400/05/05
انجام آزمایشات PCR بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستانهای استان گیلان

انجام آزمایشات PCR بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستانهای استان گیلان

1400/04/26
برگزاری کارگاه آموزش آنلاین ارسال نمونه ها به کوهورت پرشین تهران

برگزاری کارگاه آموزش آنلاین ارسال نمونه ها به کوهورت پرشین تهران

1400/03/12
آرشیو