کارگاه ها و همایش ها

سمینار۱ روزه ی  آسیت بدخیم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ .

سمینار۱ روزه ی  تومور دیودنوم در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۴.

کارگاه ۱ روزه ی PCR  در ژنتیک سرطان در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۹.

کارگاه ۱ روزه ی اصول کاربردی استخراج RNA از بافت های سرطانی در تشخیص و پژوهش در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۵.

سمینار۱ روزه ی  سرطان کولون با متاستاز کبدی در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱.

سمینار۱ روزه ی  سرطان مجاری صفراوی در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۴.

سمینار۱ روزه ی  سرطان روده بزرگ در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۷.

سمینار۱ روزه ی  تومور نورواندوکرون در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۳.

سمینار تشخیص زودهنگام و درمان سرطان های دستگاه گوارش و کبد در هفته سلامت در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲.

کنگره ی ۳ روزه IBD  در تاریخ ۲۸و۲۹و ۳۰ فروردین ۱۳۹۸.

سمینار۱ روزه ی  سرطان روده بزرگ متاستاز داده شده در تاریخ۱۳۹۷/۱۲/۶.

سمینار۱ روزه ی  ملانوم آملانوستیک متاستاز در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱.

سمینار ۱ روزه ی آدنوکارسینوم متاستاتیک معده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳.

سمینار۱ روزه ی  آدنوکارسینوم پانکراس در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۵.

سمینار ۱ روزه ی هپاتوسلولار کارسینوم کبدی در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۷.

سمینار ۱ روزه ی هپاتوسلولار کارسینوم کبدی در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲.

سمینار ۱ روزه ی تومور مدل سنگفرشی مری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۵.

سمینار ۱ روزه ی آدنوکارسینوم آمپول واتر در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱.

سمینار ۱ روزه ی تومور فیبرولاملار کبدی در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۴.

 سمینار ۱ روزه ی آدنوکارسینوم متاستاتیک رکتوم در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۷.

سمینار ۱ روزه ی تومور استرومال گوارشی در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۳.

سمینار ۱ روزه ی سرطان متاستاتیک کبد در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۷.

سمینار ۱ روزه ی لنفومای معده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲.

سمینار ۱ روزه ی ضایعات بدخیم قسمت فوقانی مری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۴.

کنفرانس ۱ روزه ی هلیکوباکتر پیلوری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۳ .

سمینار ۱ روزه ی سرطان پانکراس در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴.

سمینار ۱ روزه ی سرطان هپاتوسلولار در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳.

سمینار ۱ روزه ی سرطان اثنی عشر در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۶.

سمینار ۱ روزه ی سرطان مجاری صفراوی در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲.

سمینار ۱ روزه ی سرطان معده در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱.

سمینار ۱ روزه ی تومورهای کیستیک پانکراس در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۴.

سمینار سرطان دستگاه گوارش در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ .

سمینار ۲ روزه ی بیماری های التهابی روده در تاریخ ۴و ۵ اسنفد ۱۳۹۵.

سمینار ۱ روزه ی بیوپسی کبد در سرطان پانکراس در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲.

سمینار ۱ روزه ی سرطان کاردیا معده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۴.

سمینار ۱ روزه ی سرطان کولون متاستاتیک در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۶.

سمینار ۱ روزه ی تومورهای ناحیه آنال در تاریخ۱۳۹۵/۹/۱.

سمینار ۱ روزه ی سرطان رکتوم در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۳.

سمینار ۱ روزه ی سرطان کبد در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۵.

سمینار ۱ روزه ی سرطان کولون در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱.

سمینار ۱ روزه ی ملانوم راست روده در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۴.

سمینار تغذیه و بیماری های گوارش در هفته سلامت گوارش در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۶ .

سمینار ۱ روزه ی سرطان معده در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳.

سمینار ۱ روزه ی سرطان پری آمپولاری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۶.

سمینار ۱ روزه ی سرطان پانکراس در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۶.

سمینار ۱ روزه ی تازه های کلانژیوکارسینوما در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۳.

سمینار ۱ روزه ی تازه های سرطان های کولورکتال در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۵.

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400