طرح های تحقیقاتی اتمام یافته

۱.بررسی ثبت سرطان در استان گیلان طی سالهای ۸۰-۸۴

سال تصویب:۱۳۸۳

سال اتمام : ۱۳۸۵

۲.بررسی ثبت سرطان در استان گیلان طی سالهای ۷۵-۸۰

سال تصویب:۱۳۸۳

سال اتمام:۱۳۸۵

۳.بررسی فراوانی نسبی علایم ریوی در بیماران کولیت اولسروز مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت

سال تصویب:۱۳۸۳

سال اتمام: ۱۳۸۴

۴.بررسی اثر ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در پسرفت ضایعات پیش سرطانی در خویشاوندان درجه یک بیماران مبتلا به سرطان معده

سال تصویب:۱۳۸۳

سال اتمام:۱۳۸۴

۵.بررسی فراوانی سندروم روده تحریک پذیر در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال تصویب:۱۳۸۳

سال اتمام:۱۳۸۴

۶.مقایسه جفت شدن سرولوژی هلیکوباکتر پیلوری در زنان باردار مبتلا به Hyperemesis Gravidarumدر مقایسه با افراد کنترل

سال تصویب:۱۳۸۳

سال اتمام:۱۳۸۴

۷.بررسی اثر مترونیدازول در ریشه کنی تخم فاسیولا در مدفوع بیماران مبتلا به فاسیولازیس

سال تصویب:۱۳۸۳

سال اتمام:۱۳۸۴

۸.نشانگرهای سرمی هپاتیت ویروسی و عملکرد کبدی در بیماران هموفیلی استان گیلان

سال تصویب:۱۳۸۳

سال اتمام:۱۳۸۴

۹.بررسی فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در کودکان گروه سنی دبستان (۸-۱۱) سال به روش تست تشخیص انتی ژن مدفوعی در شهر رشت سال ۱۳۸۴

سال تصویب:۱۳۸۴

سال اتمام:۱۳۸۵

۱۰. بررسی توزیع فراوانی خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی لپتوسپیروز در استان گیلان طی اردیبهشت 82 الی مهر 84

سال تصویب:۱۳۸۵

سال اتمام:۱۳۸۶

۱۱. بررسی ارتباط سطح سرمی HBV DNA با یافته های هیستوپاتولوژی کبد در افراد ناقل غیر فعال ویروس هپاتیت B

سال تصویب:۱۳۸۵

سال اتمام:۱۳۸۶

۱۲.جداسازی و شناسایی انواع لپتوسپیرای موجود در شالیزارها ی ناحیه جلگه ای استان گیلان به روش کشت و PCR-Sequencing

سال تصویب:۱۳۸۵

سال اتمام:۱۳۸۶

۱۳. مقایسه رژیم های درمانی (سه داروئی، چهار داروئی و Sequential) در ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری

سال تصویب:۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۱۴.بررسی وضعیت ژنتیکی بیماران مبتلا به سرطان معده در مقایسه با افراد سالم در استان گیلان

سال تصویب:۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۱۵. مقایسه ضایعات فراوانی پیش سرطانی لکوپلاکی مخاط دهان و عوامل مرتبط با ان در افراد سیگاری و غیر سیگاری

سال تصویب:۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۱۶.بررسی فراوانی نسبی علل خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی در بیمارارن مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت از فروردین ۸۵ لغایت شهریور ۸۶

سال تصویب:۱۳۸۶

۱۷.شیوع هپاتیت ‌B و C در بیماران همودیالیزی مزمن استان گیلان

سال تصویب:۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۱۸.بررسی ارتباط سطح هورمون های تیروییدی با شدت درگیری کبد در بیماران مبتلا به سیروز کبدی غیر الکی

سال تصویب:۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۱۹.مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در در بیمارارن مبتلا به بیماری هپاتیت C با افراد سالم و ارایه یک مدل ساختاری در بیماران مبتلا

سال تصویب:۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۲۰.مقایسه عملکرد پزشکان عمومی و متخصصین داخلی درباره عفونت هلیکوباکتر پیلوری

سال تصویب:۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۲۱.بررسی فراوان نسبی ویروس پاپیلومای انسانی تیپ ۱۶و ۱۸ تغییرات پروتیین (ژن) P53 و p16ink و Rb در مبتلایان به سرطان سلول سنگفرشی (SCC) در شهرستان رشت در سال ۱۳۸۴

سال تصویب: ۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۲۲. مقایسه درمان Peg interferon و Ribavirin در بیماران هموفیلی مبتلا به هپاتیت C مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی و کبد گیلان ۸۶-۸۸

سال تصویب:۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۲۳.مقایسه پاسخ به درمان interferon و peg interferon در بیماران تالاسمی مبتلا به هپاتیت C مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان ۸۶-۸۸

سال تصویب:۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۲۴. بررسی یافته های هیستوپاتولوژیک کبد در بیماران همودیالیزی مزمن مبتلا به هپاتیت B مخفی شهر رشت

سال تصویب:۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۲۵.تعیین سرمی و فراوانی ناقلین بیماری لپتوسپیروز در گاوهای ناحیه مرکزی منطقه جلگه ای استان گیلان

سال تصویب:۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۲۶. بررسی و تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیت C در بیماران همودیالیزی مبتلا به هپاتیت C در استان گیلان

سال تصویب:۱۳۸۶

سال اتمام:۱۳۸۷

۲۷. فراوانی انواع ضایعات پیش سرطانی معده در بستگان درجه اول بیماران مبتلا به سرطان معده در گیلان

سال تصویب:۱۳۸۷

سال اتمام:۱۳۸۸

۲۸.تهیه DNA Banking بیماران مبتلا به سرطان مری در استان گیلان

سال تصویب:۱۳۸۷

سال اتمام:۱۳۸۸

۲۹. بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک معده در بیماران مبتلا به متاپلازی روده ای (Intestinal metaplasia) پس از گذشت حداقل یک سال در استان گیلان

سال تصویب:۱۳۸۷

سال اتمام:۱۳۸۸

۳۰. تعیین میزان آگاهی مردم شهر رشت در رابطه با سرطان معده

سال تصویب:۱۳۸۷

سال اتمام:۱۳۸۸

۳۱.فراوانی اختلالات روانی (اضطراب-افسردگی) در سندروم روده تحریک پذیر

سال تصویب:۱۳۸۷

سال اتمام:۱۳۸۸

۳۲.بررسی پلی مورفیسم کدون ۷۲ ژن p53 در بیمارارن مبتلا به کولیت اولسرو

سال تصویب:۱۳۸۷

سال اتمام:۱۳۸۸

۳۳. بررسی فراوانی بیماری سلیاک در بیماران هیپوتیروئیدی درمانگاه غدد بیمارستان رازی رشت در سالهای (89-87)

سال تصویب:۱۳۸۷

سال اتمام:۱۳۸۸

۳۴.مقایسه رژیم پگیلند اینترفرون الفا 2a (پگاسیس) همراه ادفوویر با رژیم پگیلند اینترفرون الفا 2a (پگاسیس) با پلاسبو در درمان ژنوتیپ D هپاتیت B مزمن (مطالعه چند مرکزی در ایران )

سال تصویب:۱۳۸۷

سال اتمام:۱۳۸۸

۳۵. بررسی فراوانی هپاتیت B در خانوادة بیماران مبتلا به عفونت هپاتیت مزمن B در مقایسه با مراجعه کنندگان برای اهدای خون برای اولین بار

سال تصویب:۱۳۸۷

سال اتمام:۱۳۸۸

۳۶. بررسی فراوانی هپاتیت C در خانواده درجه یک بیماران مبتلا به هپاتیت C در مقایسه با گروه کنترل برای اهدای خون برای اولین بار

سال تصویب:۱۳۸۷

سال اتمام:۱۳۸۸

۳۷. بررسی فراوانی ضایعات مخاطی دهان در افراد بالای 30 سال و عوامل خطر همراه آن در شهر رشت

سال تصویب:۱۳۸۷

سال اتمام:۱۳۸۸

۳۸. بررسی مقایسه ای تغییرات شاخص های داپلر در بیماران سیروزی با و بدون واریس مری

سال تصویب:۱۳۸۸

سال اتمام: ۱۳۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                    

۳۹. مقایسه یافته های سونوگرافی داپلر وریدهای پورت و هپاتیک راست در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت با جمعیت شاهد سالم

سال تصویب:۱۳۸۸

سال اتمام:۱۳۸۸

۴۰.بررسی مقایسه ای میزان بقای بدون بیماری مبتلا به سرطان معده تحت درمان با کمورادیوتراپی قبل از عمل یا پس از عمل طی یک دوره سه ساله در بیمارستان اموزشی درمانی رازی رشت

سال تصویب:۱۳۸۸

سال اتمام:۱۳۸۸

۴۱. بررسی میزان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری پس از درمان پنج دارویی (Quintuple) به مدت هفت روز با تینیدازول، آموکسی سیلین، کلاریترومایسین، بیسموت ساب سیترات و امپرازول در بیماران دیس پپتیک مقاوم به درمان

سال تصویب:۱۳۸۸

سال اتمام:۱۳۸۸

۴۲. بررسی ارزش تشخیصی Heliprobe جهت تشخیص هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به دیس پپسی در گیلان

سال تصویب:۱۳۸۸

سال اتمام:۱۳۸۸

۴۳.بررسی ناپایداری میکروساتلیت در نمونه های سرطانی کولورکتال در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی پورسینا در سال ۱۳۸۸

سال تصویب:۱۳۸۸

سال اتمام:۱۳۸۸

۴۴. بررسی فراوانی خونریزی گوارشی در بیماران بستری در ICU بیمارستان رازی و پورسینای رشت بین سالهای 84 الی 88

سال تصویب:۱۳۸۸

سال اتمام:۱۳۸۸

۴۵.بررسی سطح سرمی گاسترین و نسبت پپسینوژن I به II به عنوان شاخصی برای تشخیص ضایعات پیش سرطانی معده

سال تصویب:۱۳۸۸

سال اتمام:۱۳۸۸

۴۶. بررسی کلانژیوکارسینوما و تعیین شیوع فاسیولیازیس در آنها در استان گیلان طی سالهای­1387-1388

سال تصویب:۱۳۸۸

سال اتمام:۱۳۸۸

۴۷.بررسی ریسک فاکتورهای ابتلا به هپاتیت های ویروسی ‌‌B و C در مبتلایان به هپاتیت های B و C

سال تصویب:۱۳۸۸

سال اتمام:۱۳۸۸

۴۸. بررسی میزان پپسینوژن نوع I و II ، گاسترین 17 و آنتی بادی IgG علیه هلیکوباکترپیلوری در افراد بالای 50 سال با دیس پپسی مبتلا به ضایعات پیش سرطانی در پاتولوژی معده

سال تصویب:۱۳۸۸

سال اتمام:۱۳۸۸

۴۹. بررسی همراهی عفونت هلیکوباکترپیلوری با آنژیوگرافی طبیعی و غیرطبیعی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری قلبی

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام :۱۳۹۰

۵۰. شیوع برگشت محتویات معده به مری (GERD) در جمعیت شهری رشت در سال1389

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام :۱۳۹۰

۵۱. بررسی فراوانی ویژگیهای بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده(IBD) و تهیه بانک اطلاعاتی در استان گیلان

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام :۱۳۹۰

۵۲. بررسی برخی از عوامل مرتبط با پانکراتیت حاد در بیماران بستری شده در بیمارستانهای شهر رشت از سال 1384 الی 1389

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام :۱۳۹۰

۵۳. بررسی نسبت غدد لنفاوی متاستاتیک به کل غدد لنفاوی برداشت شده و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان معده

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام :۱۳۹۰

۵۴.بررسی مشخصات فردی و علایم بالینی بیمارارن مبتلا به کلانژیت اسکلروزان اولیه

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام :۱۳۹۰

۵۵. بررسی تغییرات الکتروکاردیو گرافیک مسمومیت با حشره کش های ارگانوفسفات در بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان رازی رشت سال ۱۳۸۸

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام :۱۳۹۰

۵۶.بررسی شیوع anti-ccp در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام :۱۳۹۰

۵۷. مقایسه دو رژیم پنج دارویی بر میزان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران دیس پپتیک مقاوم به درمان

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام :۱۳۹۰

۵۸. بررسی ویژگیهای دموگرافیک آزمایشگاهی و بالینی بیماران مبتلا به هماتوشزی سرپایی مراجعه کننده به کلینیک های درمانگاهی و مطب های خصوصی اعضای هیات علمی دانشگاه و بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت از بهمن ماه 1389 تا دی ماه 1390

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام :۱۳۹۰

۵۹. بررسی یافته های سونوگرافیک، آزمایشگاهی و پاتولوژیک بیماران مبتلا به NASH در طی یک سال

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام :۱۳۹۰

۶۰.بررسی میزان اگاهی مردم شهر رشت از سرطان کولورکتال

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام :۱۳۹۰

۶۱.بررسی میزان اگاهی روستاییان استان گیلان پیرامون لپتوسپیروز در سال ۱۳۸۹

سال تصویب:۱۳۸۹

سال اتمام:۱۳۹۰

۶۲. بررسی اثر شیاف ناپروکسن در پیشگیری از پانکراتیت پس از ERCP در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت کارآزمایی بالینی دوسوکور (Randomized double blind prospective trial)

سال تصویب:۱۳۹۰

سال اتمام:۱۳۹۱

۶۳. بررسی اسید سیتریک بر نتیجه تست تنفسی اوره در بیماران مبتلا به دیس پپسی همراه با عفونت Helicobacter Pylori

سا ل تصویب:۱۳۹۰

سال اتمام:۱۳۹۱

۶۴. بررسی آندوسکوپیک ضایعات پیش سرطانی معده در افراد بالای 50 سال شهرستان لشت نشاء

سال تصویب:۱۳۹۰

سال اتمام:۱۳۹۱

۶۵. بررسی فراوانی انواع بیماریهای گوارش و کبد در بخش گوارش و اورژانس بیمارستان رازی طی سالهای 85 تا 89

سال تصویب:۱۳۹۰

سال اتمام:۱۳۹۱

۶۶. بررسی فراوانی هپاتیت D در مبتلایان به هپاتیت B مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان

سال تصویب:۱۳۹۰

سال اتمام:۱۳۹۱

۶۷.بررسی تظاهرات بالینی و پیامدهای بیماری در طغیان بوتولیسم در گیلان

سال تصویب:۱۳۹۰

سال اتمام:۱۳۹۱

۶۸. بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران با مشکلات گوارشی فوقانی، مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در سال 90

سال تصویب:۱۳۹۰

سال اتمام:۱۳۹۱

۶۹. بررسی توزیع فراوانی نسبی ژنوتیپ های cagA،vacA و babA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از بیوپسی معده بیماران مبتلا به مشکلات فوقانی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد در سال 90

سال تصویب:۱۳۹۰

سال اتمام:۱۳۹۱

۷۰. مقایسه اختلال عملکرد تیروئید در افراد دارای سنگ مجرای صفراوی مشترک و افراد سالم

سال تصویب:۱۳۹۰

سال اتمام:۱۳۹۱

۷۱.بررسی میزان اگاهی و نگرش ارایشگران شهر رشت در خصوص هپاتیتهای ویروسی B و C

سال تصویب:۱۳۹۱

سال اتمام:۱۳۹۲

۷۲.مقایسه تاثیر واکسن دابل دوز و تک دوز بر میزان ایمنی پرستاران و ارایشگران دارای تیتر انتی بادی کمتر از 10mlu/ml

سال تصویب:۱۳۹۱

سال اتمام:۱۳۹۲

۷۳. بررسی شدت فیبروز کبدی در بیماران دریافت کننده متوتروکسات به روش Fibro Scan

سال تصویب:۱۳۹۱

سال اتمام:۱۳۹۲

۷۴.مقایسه فراوانی کبد چرب غیر الکلی در بیماران پره دیابتی و افراد سالم در بیمارستان رازی رشت

سال تصویب:۱۳۹۱

سال اتمام:۱۳۹۲

۷۵.بررسی اگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده شرق گیلان در خصوص هپاتیت B و C

سال تصویب:۱۳۹۱

سال اتمام:۱۳۹۲

۷۶.بررسی شیوع واگاهی نگرش هپاتیت Bو C در مشاغل پر خطر و گروه مقایسه در شهر رشت

سال تصویب:۱۳۹۱

سال اتمام:۱۳۹۲

۷۷. بررسی میزان بروز مدت بقای بیماران دارای سرطان دستگاه گوارش و ارتباط آن با سبک زندگی در استان گیلان

سال تصویب:۱۳۹۱

سال اتمام:۱۳۹۲

۷۸. پیامد درمان بیماران مبتلا به هپاتیت C در استان گیلان از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1391

سال تصویب:۱۳۹۱

سال اتمام:۱۳۹۲

۷۹. بررسی شیوع هپاتیت B و C و میزان آگاهی و نگرش پرستاران و گروه مقایسه در شهر رشت در خصوص هپاتیت های ویروسی B و C

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۸۰. بررسی هیستولوژیک هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپلازی پس از درمان ضد هلیکوباکترپیلوری، منتج از یک برنامه غربالگری

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۸۱. بررسی عوامل مرتبط با ریفلاکس گاستروازوفاژیال در بیماران مبتلا در مقایسه با گروه شاهد در مراجعه کنندگان به درمانگاه گوارش

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۸۲. مقایسه میزان ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری در دو رژیم چهاردارویی آموکسی سیلین، بیسموت ساب سالیسیلات، امپرازول، کلاریترومایسین و آموکسی سیلین، بیسموت ساب سالیسیلات، امپرازول، جمی فلوکساسین

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۸۳. مقایسه ی معیار های ROKALLS و BLATCHFORDS در پیش بینی وضعیت بیماران مبتلا به خونریزی دستگاه گوارش فوقانی

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۸۴. مقایسه ی اثر مکمل روی بر بهبود علائم ریفلاکس گاستروازوفاژیال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان رازی رشت

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۸۵. بررسی فراوانی بیماریهای التهابی روده در استان گیلان از سال 80 تا 91

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۸۶. مقایسه­ی سطح کارسینوامبریونیک آنتی ژن (CEA) آنتی ژن در بیماران با آدنوکارسینوم های معده و گروه کنترل در مرکزآموزشی درمانی رازی

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۸۷ . بررسی ارتباط بین میزان سطح سرمی گرلین پپیسنوژن 1 و پپسینوژن 2 در بیماران مبتلا به سرطان معده و گروه کنترل مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۸۸. بررسی ارزش تشخیصی یافته های تصویربرداری در مقایسه با پاتولوژی بیماران مراجعه کننده با توده کبدی از شهریور 1391 تا شهریور 1392

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۸۹. بررسی فراوانی سنگ کیسه­ی صفرا در بیماران با علائم دیس پپسی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان رازی رشت در سال 1392

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۹۰. بررسی تاثیر پروبیوتیکها بر وضعیت مهارکنندگی هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی معده بیماران مبتلا به مشکلات گوارشی فوقانی در شرایط آزمایشگاهی

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۹۱. بررسی یافته های آزمایشگاهی و سونوگرافی کالر داپلر عروق کبدی و فیبرواسکن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۹۲. مقایسه یافته های تشخیص داده شده قبل وبعد از کپسول آندوسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت بین سالهای 1390 تا 1393

سال تصویب:۱۳۹۲

سال اتمام:۱۳۹۳

۹۳. مقایسه اثر و عوارض دو رژیم هفت وده روزه چهار دارویی (بیسموت ساب سیترات،لووفلوکساسین،آموکسی سیلین و پنتازول)در درمان بیماران مبتلا به هلیکو باکتر مراجعه کننده به کلینیک پزشکان فوق تخصص گوارش وکبد در شهر رشت

سال تصویب:۱۳۹۳

سال اتمام:۱۳۹۳

۹۴. مقایسه اثر 3 روش شیاف رکتال ناپروکسن، نیترات زیر زبانی و مصرف همزمان شیاف ناپروکسن و نیترات زیرزبانی در پیشگیری از پانکراتیت پس از ERCP در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت

سال تصویب:۱۳۹۳

سال اتمام:۱۳۹۴

۹۵. مقایسه اثر درمانی ملاتونین و متفورمین و اورسودکسی کولیک اسید با placebo در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی تحت برنامه رژیم غذایی

سال تصویب:۱۳۹۳

سال اتمام:۱۳۹۴

۹۶. بررسی تجارب نشان دار شدن (Stigma) در مبتلایان به بیماری هپاتیت B مزمن.

سال تصویب :۱۳۹۳

سال اتمام: ۱۳۹۸

۹۷. بررسی فراوانی نسبی ضایعات التهابی رکتوسیگموئید و تعیین عوامل همراه در بیماران مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان در استان گیلان

سال تصویب:۱۳۹۳

سال اتمام:۱۳۹۴

۹۸.ساخت نوموگرام پیش بینی کننده بقای کلی و بقای بدون بیماری در بیماران مبتلا به سرطان کولون بعد از جراحی اولیه و اعتبار سازی نوموگرام ساخته شده

سال تصویب:۱۳۹۳

سال اتمام:۱۳۹۷

۹۹. بررسی تجارب نشان دار شدن (Stigma) در مبتلایان به بیماری هپاتیت B مزمن.

سال تصویب : ۱۳۹۳

سال اتمام: ۱۳۹۷

۱۰۰. تعیین اثربخشی استفاده از ان- استیل سیستئین خوراکی به همراه رژیم 4دارویی در مقایسه با رژیم 4 دارویی به همراه پلاسبو در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری

سال تصویب:۱۳۹۴

سال اتمام:۱۳۹۵

۱۰۱. بررسی میزان OLG staging و OLGIM Staging در بیماران مراجعه کننده با تشخیصهای مختلف بیماری های معده

سال تصویب:‌ ۱۳۹۴

سال اتمام:‌۱۳۹۵

۱۰۲. بررسی میزان عود مجدد عفونت هلیکوباکتر پیلوری 3 و 5 سال پس از ریشه کنی با استفاده از تست UBT

سال تصویب:۱۳۹۴

سال اتمام:۱۳۹۵

۱۰۳. بررسی میزان افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران فعال و غیر فعال مبتلا به بیماری های التهابی روده در استان گیلان

سال تصویب:۱۳۹۴

سال اتمام:۱۳۹۵

۱۰۴. مطالعه همگروهی آینده نگر جمعیتی بیماریهای مزمن چشم در بالغین ساکن منطقه تولمات صومعه سرا شاخه ای از مطالعه همگروهی اینده نگرجمعیتی بیماریهای مزمن در بالغین گیلانی

سال تصویب:۱۳۹۴

سال اتمام: ۱۳۹۷

۱۰۵. شیوع کبدچرب غیرالکلی و ارتباط آن با رفتارهای مرتبط با شیوه زندگی و اجزای سندرم متابولیک در مراجعه کنندگان به طرح کوهورت گیلان.

سال تصویب:۱۳۹۴

سال اتمام: ۱۳۹۷

۱۰۶. بررسی آگاهی از عوامل خطر سرطان، علایم هشدار دهنده آن و مشارکت در برنامه های غربالگری سرطان در شهر رشت و حومه 1396-1395: مطالعه پایه راه اندازی سیستم مراقبت از عوامل خطر، آگاهی و غربالگری سرطان

سال تصویب:۱۳۹۵

سال اتمام: ۱۳۹۷

۱۰۷. بررسی فراوانی یافته های آندوسکوپیک دستگاه گوارش فوقانی (مری و معده) در افراد تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان در سال 1395

سال تصویب:۱۳۹۵

سال اتمام:۱۳۹۶

۱۰۸. بررسی فراوانی انواع ضایعات پیش سرطانی روده بزرگ در افراد تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان و مرکز تحقیقات اورولوژی در سال ۱۳۹۵

سال تصویب:‌۱۳۹۵

سال اتمام:‌۱۳۹۶

۱۰۹.غربالگری سرطان پروستات در مردان تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان و مرکز تحقیقات اورولوژی در سال ۱۳۹۵

سال تصویب:۱۳۹۵

سال اتمام:۱۳۹۷

۱۱۰.بررسی شیوع ضایعات فراگیر کبد در مراجعین به مرکز کوهورت گیلان در سال ۹۵-۹۶

سال تصویب:۱۳۹۵

سال اتمام:۱۳۹۷

۱۱۱.بررسی حجم کیسه صفرا با سونوگرافی و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک در مراجعین به کوهورت گیلان در سال ۹۵-۹۶

سال تصویب: ۱۳۹۵

سال اتمام:۱۳۹۷

۱۱۲.غربالگری سرطان پستان و یافته های ماموگرافی در زنان تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان

سال تصویب:۱۳۹۵

سال اتمام:۱۳۹۷

۱۱۳.بررسی مقایسه ای پانل های نمره دهی کبد چرب غیر الکلی با فایبرواسکن در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد در سال ۱۳۹۵

سال تصویب:۱۳۹۵

سال اتمام:۱۳۹۷

۱۱۴. بررسی بدخیمی پروستات در افراد دارای PSA بالا با روش بیوپسی پروستات زیرگاید سونوگرافی ترانس رکتال در افراد تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان و مرکز تحقیقات اورولوژی در سال 1395

سال تصویب:۱۳۹۵

سال اتمام: ۱۳۹۷

۱۱۵. بررسی بیماران مبتلا به هپاتیت ویروسی ارجاع شده از سایر مراکز خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان به مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد با طراحی بانک اطلاعاتی در سال ۱۳۹۵

سال تصویب:۱۳۹۵

سال اتمام: ۱۳۹۷

۱۱۶. فراوانی انواع ضایعات پیش سرطانی روده بزرگ در افراد خانواده درجه یک دارای بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ مراجعه کننده به کوهورت صومعه سرا

سال تصویب:‌۱۳۹۶

سال اتمام : ۱۳۹۷

۱۱۷. بررسی شیوع سرمی بیماری سلیاک در بیماران مراجعه کننده با علایم سندرم روده تحریک پذیر به کلینیک بیمارستان رازی رشت در سال ۱۳۹۶

سال تصویب: ۱۳۹۶

سال اتمام: ۱۳۹۷

۱۱۸. بررسی پیامد بیماران مبتلا به خونریزی دستگاه گوارش فوقانی غیر واریسی با استفاده از شاخص AIMS65 در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت ۱۳۹۶-۱۳۹۷

سال تصویب: ۱۳۹۶

سال اتمام: ۱۳۹۷

۱۱۹.غربالگری ضایعات دهانه رحم دز زنان تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز آموزشی درمانی الزهرا در سال ۱۳۹۵

سال تصویب:۱۳۹۶

سال اتمام:۱۳۹۷

۱۲۰. بررسی علل تشدید (Exacerbation) بیماری التهابی روده (IBD) در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بخش گوارش بیمارستان رازی رشت براساس درجه شدت بیماری از ابتدای فروردین لغایت پایان اسفند ۱۳۹۵

سال تصویب:۱۳۹۶

سال اتمام:۱۳۹۷

۱۲۱. بررسی وضعیت بیماران کولیت اولسراتیو از نظر بهداشت و سطح کالپروتکتین مدفوع در بیمارستان رازی رشت از اردیبهشت ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶

سال تصویب: ۱۳۹۶

سال اتمام:۱۳۹۷

۱۲۲.بررسی میزان آگاهی از سرطان های گوارشی در افراد مراجعه کننده جهت آندوسکوپی و کولونوسکوپی در طی یک طرح غربالگری

سال تصویب:۱۳۹۶

سال اتمام:۱۳۹۷

۱۲۳. طراحی بانک اطلاعاتی در بیماران مبتلا به هپاتیت های ویروسی مزمن ارجاع شده از سایر مراکز خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد با طراحی بانک اطلاعاتی درسال ۱۳۹۵.

سال تصویب : ۱۳۹۶

سال اتمام:۱۳۹۸

۱۲۴. بررسی شیوع هپاتیت های ویروسی B و C در مطالعات کوهورت گیلان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان در سال ۱۳۹۶.

سال تصویب : ۱۳۹۶

سال اتمام: ۱۳۹۸

۱۲۵. ارزیابی اثربخشی داکلاتاسویر به علاوه سوفوسبوویر(سووداک) بدون ریباویرین در افراد غیر سیروزی و همراه با ریباویرین در افراد سیروزی در افراد مبتلا به هپاتیت C در کوهورت گیلان در سال ۱۳۹۶.

سال تصویب : ۱۳۹۶

سال اتمام: ۱۳۹۷

۱۲۶. مقایسه غلظت سرم پروتئین انوفاپی شماره 5 (ATG5) در بیماران دارا و بدون عفونت هلیکوباکتر پیلوری.

سال تصویب : ۱۳۹۶

سال اتمام:۱۳۹۸

۱۲۷. مقایسه میزان ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری در رژیم چهارده روزه چهاردارویی" بیسموت ساب سیترات ، پنتوپرازول، آموکسی سیلین، کلاریترومایسین "با رژیم Sequential 7 روزه " بیسموت ساب سیترات، پنتوپرازول، آموکسی سیلین، ، مترونیدازول " و " بیسموت ساب سیترات، پنتوپرازول، آموکسی سیلین، فورازولیدون".

سال تصویب :۱۳۹۶

سال اتمام : ۱۳۹۷

۱۲۸. مقایسه بین دستگاه اسفیگمو مانومتر جیوه ای با دستگاه دیجیتال omeron بر اعتبارسنجی فشار خون در مطالعات کوهورت در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان در سال ۱۳۹۶.

سال تصویب : ۱۳۹۷

سال اتمام: ۱۳۹۸

۱۲۹. نقش پیاده روی در میزان آمادگی کولونوسکوپی در مراجعین به بخش آندوسکوپی بیمارستان آموزشی و درمانی رازی کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور

سال تصویب: ۱۳۹۷

سال اتمام:۱۳۹۷

۱۳۰. ارزیابی صحت فشار خون توسط مشاهده گران و سوپروایزر در مطالعات کوهورت گیلان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش وکبد در سال ۱۳۹۶.

سال تصویب : ۱۳۹۷

سال اتمام: ۱۳۹۸

۱۳۱. تاثیر مکمل ویتامین D بر بیماری کبد چرب غیر الکلی : یک مطالعه مرور سیستماتیک و متا آنالیز.

سال تصویب : ۱۳۹۷

سال اتمام: ۱۳۹۸

۱۳۲. بررسی فراوانی هپاتیت C در خانواده درجه یک بیماران مبتلا به هپاتیت C و درمان بیماران شناسایی شده در جمعیت کوهورت گیلان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان در سال ۱۳۹۶.

سال تصویب : ۱۳۹۷

سال اتمام:۱۳۹۸

۱۳۳. بررسی سطح سرمی ویتامین D در جمعیت کوهورت گیلان و عوامل مرتبط با تن در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ .

سال تصویب : ۱۳۹۷

سال اتمام ‌: ‌۱۳۹۸

۱۳۴. بروز سرطان کبد ایران: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز.

سال تصویب : ۱۳۹۷

سال اتمام : ۱۳۹۸

۱۳۵. . بررسی فراوانی سیروز مشخصات دموگرافیک و بالغین بیماران مبتلا به استان گیلان در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ .

سال تصویب : ۱۳۹۶

سال اتمام : ۱۳۹۸

۱۳۶. بررسی وضعیت فشار خون و عوامل خطر مربوط به ان در جمعیت کوهورت گیلان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد در سال ۱۳۹۷ .

سال تصویب :۱۳۹۷

سال اتمام : ۱۳۹۸

۱۳۷. بررسی مقایسه ای فاکتورهای دموگرافیک ، زمینه ای، اندوسکوپیک و پاتولوژی بیماران دارا و بدون عفونت هلیکوباکترپیلوری مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی گوارش و کبد کاسپین در سال ۱۳۹۷.

سال تصویب: ۱۳۹۷

سال اتمام : ۱۳۹۹

۱۳۸ . بررسی ارزشی تشخیص یافته های M2PK و FIT در مقایسه با یافته های کولونوسکوپی افراد مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی کاسپین در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷.

سال تصویب: ۱۳۹۸

سال اتمام : ۱۳۹۹

۱۳۹. مقایسه میزان ریشه کنی هلیکوباکترپیلپوری در رژیم چهارده روزه چهاردارویی ّ بیسموت ساب سیترات ، پنتازول ‌، آموکسی سیلین ، فرومیلید و پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس روتری) ّ با رژیم چهارده روزه چهاردارویی ّ بیسموت ساب سیلات ، پنتازول، آموکسی سیلین ، فرومیلید و پلاسبو ّ.  

سال تصویب: ۱۳۹۸

سال اتمام : ۱۳۹۹

۱۴۰. بررسی ارتباط نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) با دیابت در جمعیت کوهورت صومعه سرا در سال ۱۳۹۷.

سال تصویب :‌۱۳۹۸

سال اتمام : ۱۳۹۸.

۱۴۱. بررسی وضعیت خطر ابتلا به دیابت و پیش دیابت براساس ابزار ADA  و CDC در جمعیت کوهورت گیلان.

سال تصویب: ۱۳۹۸

سال اتمام : ۱۳۹۸.

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400