رییس مرکز :  

 
 

 

دکتر فریبرز منصور قناعی استاد -  فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد  (لینک به سامانه علم سنجی) English PDF

  

معاون مرکز :

  
 دکتر فرحنار جوکار    - عضو هیات علمی - دکترای اپیدمیولوژی  (لینک به سامانه علم سنجی)   English PDF
     

    هییت موسس :

 

       1- دکتر فریبرز منصور قناعی - فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد - عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

 

       

2- دکتر فرحناز جوکار - دکترای اپیدمیولوژی  - عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی )

 

 

 
 

      

3- دکتر محمود یوسفی مشهور - فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد - عضو هیات علمی

 

 
 
  

    

   4- دکتر آبتین حیدرزاده - متخصص پزشکی اجتماعی - عضو هیات علمی (لینک به سامانه علم سنجی)

 
 
  
    

   5- دکتر اکرم پورشمس - فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد - عضو هیات علمی (لینک به شامانه علم سنجی) 


  

  6- دکترعبدالرسول سبحانی  - متخصص فارماکولوژی - (عضو هیات موسس سابق)   (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

شورای پژوهشی:

 

۱.دکتر فریبرز منصور قناعی (فوق تخصص گوارش و کبد) (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

۲.دکترفرحناز جوکار (دکترای اپیدمیولوژی) (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

 

۳.دکتر زهرا عطرکار روشن ( دکترای آمار حیاتی) (لینک به سامانه علم سنجی)

 

۴.دکتر عاطفه قنبری (دکترای پرستاری)(لینک به سامانه علم سنجی) 

 

۵.دکتر افشین شفقی (فوق تخصص گوارش و کبد)(لینک به سامانه علم سنجی)

 

۶. دکتر محمد رضا نقی پور( دکترای اپیدمیولوژی) (لینک به سامانه علم سنجی

 

7.دکتر حمید سعیدی ساعدی (فوق تخصص آنکولوژی)(لینک به سامانه علم سنجی)

 

 8. دکتر سهیل حسنی پور (دکترای اپیدمیولوژی)  (لینک به سامانه علم سنجی)

 


 ۹. خانم مهرنازاصغرنژاد ( کارشناس ارشد پرستاری) 

 

اعضای هییت علمی :

۱. دکتر کیوان امینیان (فوق تخصص گوارش و کبد) (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

۲. دکتر افشین شفقی (فوق تخصص گوارش و کبد) (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

۳. دکتر صبا فخریه اصل (فوق تخصص گوارش و کبد) (لینک به سامانه علم سنجی)

  

۴. دکتر کوروش مجتهدی (فوق تخصص گوارش و کبد) (لینک به سامانه علم سنجی)

  

 ۵. دکتر سیده امینه حجتی  (فوق تخصص گوارش و کبد) (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

 

۶. دکتر سهیل حسنی پور (دکترای اپیدمیولوژی)  (لینک به سامانه علم سنجی)

 

پرسنل مرکز تحقیقات :

 

آقای محمود خوش سرور ( کارشناس ارشد میکروبیولوژی) 

 

 
 

خانم مهرناز اصغر نژاد ( کارشناس ارشد پرستاری)

 

 

خانم سارا بخشی زاده (‌کارشناس پرستاری)

 

  

خانم سارا یگانه (‌کارشناس ارشد میکروبیولوژی)

 

خانم زهرا هدایت زاده (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

 

خانم طاهره زینلی ( کارشناس ارشد ایمونولوژی) 

 

خانم سپیده دروگر (کارشناس ارشد  شبکه


 

آقای پیام پارسی ( کارشناس کامپیوتر) 

 

آقای ولی الله پیشه ور ( کارشناس حسابداری)

 

خانم سیده فاطمه حسین نژاد ( کارشناس حسابداری)  

 

خانم فاطمه فرخی نژاد (اداری)

 

خانم فاطمه واسع جهانبخش (اداری)

 

خانم حورا سراج زاهدی (اداری)

 

 

آخرین بروز رسانی : 22 تیر 1401