رییس کوهورت

 

 دکتر فریبرز منصور قناعی (فوق تخصص گوارش و کبد)


مدیر اجرایی کوهورت

 

  

دکتر فرحناز جوکا ر(PHD/ اپیدمیولوژیست )

 


سرپرست کوهورت چشم

 

دکتر یوسف علیزاده ( متخصص چشم)


اعضای PI کوهورت:

 


دکتر فرحناز جوکار (PHD/ اپیدمیولوژیست )

 

  

 دکتر محمد رضا نقی پور (PHD/ اپیدمیولوژیست )


ناظر

 

خانم سمیرا دشتی (لیسانس ریاضی)

 

مسئول بیوبانک

 

  

خانم مهسا صفی زاده (کاردان شیمی) 


مسئول کنترل کیفی

 

 مهندس مریم مرادی (کارشناس ارشد نرم افزار) 


دعوت کننده

 

  

 خانم سارا بخشی زاده ناصرانی (کارشناس پرستاری)


مسئول IT

 

  

مهندس پیام پارسی (کارشناس کامپیوتر) 


پرسشگران:

 

   

خانم معصومه محسنی ( پرسشگر کوهورت چشم)

 

  

خانم حمیده محسنی ( پرسشگر فالو آپ)

 

  

خانم سیده عقیله حجازی  ( پرسشگر فالوآپ)

 

   

خانم مریم ابراهیم زاده (‌پرسشگر فالو آپ)

 

 

خانم میترا مقصودی (مسئول فالو آپ)

 

 

  

 

خانم مبینا رجبی (پرسشگر کوهورت)

 

  

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400