بازدید از کوهورت سالمندی صومعه سرا

خانم دکتر فرحناز جوکار (PIکوهورت ) و اعضای گروه Ent از کوهورت سالمندان صومعه سرا بازدید کردند.

در تاریخ 1400/05/05خانم دکتر فرحناز جوکار (PIکوهورت ) و اعضای گروه Ent  از کوهورت سالمندان صومعه سرا بازدید کردند و توضیحاتی در خصوص طرح کوهورت و نحوه ی  همکاری اعضای محترم با این طرح ارایه نمودند همچنین در رابطه با فعالیت بخش شنوایی و گزارش عملکرد آنان بحث و گفتگو شد. هم زمان با این بازدید مشارکت کنندگان جهت معاینه گوش توسط گروه ادیومتری حضور داشتند.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 24 مرداد 1400